Methode DaVinci

Methode DaVinci

Leonardo da Vinci geloofde dat alles met alles te maken had

leonardo-da-vinciDe methode DaVinci is op deze gedachte gebaseerd. Geen apart lesuur meer voor Aardrijkskunde, Wiskunde en Biologie, maar alle vakken geïntegreerd in thema’s. De wereld om ons heen bestaat ook niet uit losse onderdelen, maar uit verschillende factoren die met elkaar samenhangen. Door het onderwijs aan te laten sluiten op die wereld, kunnen de kinderen zich op een veilige plek voorbereiden op hun toekomst. Het kind leert dat het een wereldburger is en leert kijken vanuit het perspectief van verschillende culturen en levensbeschouwingen. Het gaat de grote wereld in met besef, respect en begrip voor die samenhang.

Kerndoelen

Binnen de methode worden alle kerndoelen in een samenhangend geheel behandeld. Dit geldt voor de kerndoelen ‘Oriëntatie op Jezelf en de wereld’, als ook voor de 50 vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming. De methode laat de kinderen afwisselend individueel leren, maar ook klassikaal en samenwerkend in groepjes. Ouders worden betrokken bij wat hun kind op school leert, doordat zij op de hoogte worden gehouden van de thema’s waar hun kinderen mee bezig zijn.

Alle vakken in één les

De leerkrachten nemen de leerlingen mee op reis door de thema’s, zoals het thema ‘Egyptenaren’, waarin kinderen leren over het bouwen van piramides, maar ook waarom Egyptenaren dit deden; zij geloofden namelijk in een leven na de dood. En de leerkracht laat zien, dat de piramides in de woestijn werden gebouwd. In zijn verhaal komen op een logische wijze de vakken geschiedenis, techniek, levensbeschouwing en aardrijkskunde aan de orde.
Bij luisteren alleen blijft het niet in de methode DaVinci. Een les kan zo maar beginnen met een scheikundig experiment en kinderen maken voor elk thema een eigen werkstuk. Elke leerling krijgt een persoonlijke multomap, waarin alle opdrachten komen, die hij gemaakt heeft. Iets om trots op te zijn en waarin het gemakkelijk later kan opzoeken wat hij eerder gemaakt heeft.

davinci-logo
Klik hier om naar de site van de methode DaVinci te gaan